Weerstandsvermogen

De ratio van het weerstandsvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, zetten we af tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio van het weerstandsvermogen. In onderstaande tabel presenteren we de diverse onderdelen.

Specificatie van het weerstandsvermogen per 31-12-2020

Bedragen x € miljoen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risico's Dordrecht

Ratio van het weerstandsvermogen

Algemene reserve Stad (incl. rekeningresultaat)

37

18

Algemene reserve Grondbedrijf

18,9

Post onvoorzien

0

55,9

18

3,1

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2021 13:20:34 met de export van 07/14/2021 11:46:22